Επικοινωνία: +30 210 2623560 (09:00 - 19:00)
0 0,00
Αναπτύξτε τη φόρμα αναζήτησης

Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ και myDATA

My Data εντός του 2021, θα τεθούν σε ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και της σχέσης της με τις επιχειρήσεις.

Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την ΑΑΔΕ επιφέρει ωστόσο σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Πρόκειται πρακτικά για τα “online λογιστικά βιβλία” των επιχειρήσεων, τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενους φόρους και λοιπά τέλη και φορολογίες.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;

Η εισαγωγή του μέτρου των ηλεκτρονικών βιβλίων συνοδεύεται από την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), στην οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Περισσότερα στο https://www.aade.gr/mydata

Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Τιμολογίων & myDATA για τον Ελεύθερο Επαγγελματία και τη Μικρή Επιχείρηση

Μηχανογραφική Υποστήριξη στην πράξη

Αντιλαμβανόμενοι πλήρως τις νέες και ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης που απορρέουν για τις επιχειρήσεις, έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη μηχανογραφική τους υποστήριξη, διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη και εύκολη συμμόρφωσή τους με τη νέα νομοθεσία.

Στο πλαίσιο αυτό, και από την επίσημη ημερομηνία ισχύος των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, οι μηχανογραφικές λύσεις που προσφέρουμε θα είναι πλήρως προσαρμοσμένες σε όλα τα νέα δεδομένα, βοηθώντας κάθε επιχείρηση να ανταπεξέλθει με ασφάλεια, αξιοπιστία και ταχύτητα στις υποχρεώσεις που δημιουργεί η τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία είναι εδώ


Ενημερωθείτε σήμερα

1η

Νοεμβρίου 2021

Ξεκινάει η υποχρεωτική διαβίβαση των συνόψεων και των χαρακτηρισμών για τα παραστατικά εσόδων που εκδίδουν οι επιχειρήσεις καθώς και των χαρακτηρισμών για τα παραστατικά εξόδων που λαμβάνουν, αντίστοιχα.